De voorbereiding

Narcose

Voordat uw huisdier onder narcose kan worden gebracht is het van belang de gezondheidstoestand van uw huisdier te beoordelen.

Voor een aantal (operatieve) ingrepen is uw huisdier onder normale omstandigheden gezond te noemen. Denk hierbij aan de sterilisatie of castratie van een hond, kat of konijn. In alle andere gevallen is de (operatieve) ingreep juist noodzakelijk omdat uw huisdier medische problemen heeft die (mede) door een (operatieve) ingreep verholpen moeten worden. Denk hierbij aan gebitsbehandeling, ernstige bijtwonden, inwendige schade t.g.v. een ongeval of bv. tumoren.

Om de risico’s voor uw huisdier zo goed mogelijk in te schatten is een goede voorbereiding noodzakelijk. Hierbij zijn o.a. de volgende zaken van belang:

Lichamelijk onderzoek

In alle gevallen is het van groot belang het risico voor uw huisdier in te schatten.

In de eerste plaats kunnen we dit risico beoordelen door een grondig lichamelijk onderzoek van uw huisdier en overleg met u over de gezondheidstoestand van uw huisdier. Alle informatie betreffende uw huisdier is van belang zoals: andere medische en/of chronische aandoeningen dan waarvoor het dier de operatie moet ondergaan, medicijn gebruik, leeftijd, ras, (over)gewicht, etc.

Preanaesthetisch bloedonderzoek

Voorafgaande aan een narcose zullen wij u adviseren een preanaesthetisch bloedonderzoek uit te laten voeren. Hierdoor zijn wij nog beter in staat beter de gezondheid van uw dier te beoordelen en de narcose hierop aan te passen. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk preventieve maatregelen worden genomen om uw huisdier tijdens en na een operatieve ingreep te ondersteunen en begeleiden.

Aanvullend onderzoek

Soms is het noodzakelijk aanvullend onderzoek te doen voordat de operatieve ingreep kan plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan röntgenologisch- of echografisch onderzoek of het nemen van biopten e.d.

Nuchter

Ook voor huisdieren is het van belang nuchter te zijn voordat zij onder narcose gebracht worden. Dat wil zeggen dat uw huisdier minimaal 12 uur voorafgaande aan de narcose niets meer mag eten, maar wel mag drinken. De enige uitzondering hierop zijn knaagdieren en konijnen, zij mogen tot kort voor de narcose gewoon eten.

Overig

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat uw huisdier (indien mogelijk) goed uitgelaten moet zijn voor hij onder narcose gebracht word. Ook is het van belang dat uw dier zo schoon mogelijk is en in sommige gevallen is het nodig dat uw huisdier eerst een bezoek aan een trimsalon heeft gebracht. Zorg ervoor dat uw huisdier vrij is van parasieten!

Wanneer uw huisdier en zijn omgeving tijdens de operatie zo schoon mogelijk zijn, verlaagt dit de kans op complicaties na de operatieve ingreep.