Externe diagnostiek

Met externe diagnostiek wordt die diagnostiek bedoeld welke wij niet binnen onze kliniek kunnen uitvoeren maar waarbij wij gebruik maken van de expertise van een laboratorium of specialist.

Externe laboratoria

Voor die laboratorium onderzoeken welke wij niet binnen onze kliniek kunnen uitvoeren werken wij samen met twee externe laboratoria, te weten:

  • Laboratorium Universiteits Kliniek Gezelschapsdieren Utrecht (UKG)
  • Gezondheidsdienst Deventer

Laboratorium UKG:

Dit laboratorium is gevestigd binnen de Universiteits Kliniek Gezelschapdieren te Utrecht. Naar dit laboratorium sturen wij de bloed-, urine-, ontlastingsonderzoeken welke wij niet binnen onze kliniek uit kunnen voeren. De monsters worden verzonden per nachtkoerier en in combinatie met hun expertise staat dit garant voor een snelle en betrouwbare uitslag.

Gezondheidsdienst Deventer:

Naar dit, in Nederland gevestigde, laboratorium sturen wij alle pathologie, histologie en cytologie (weefsels en biopten) onderzoeken op. Wij kiezen bewust voor de GD, vanwege hun expertise op dit specifieke vlak. Daarnaast kenmerkt het onderzoek door de GD zich als grondig en uitgebreid, waarbij de patholoog actief meedenkt met de dierenarts. Ook hierbij worden de materialen verzonden d.m.v. een nachtkoerier.

Specialisten

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat uw huisdier onderzocht en of behandeld wordt door een (erkend) specialist. U kunt hierbij denken aan orthopedie, ophtalmologie (oogheelkunde), oncologie (kanker) en specialistische operaties. Wij dragen zorg voor een optimale doorverwijzing en overdracht van de patiënt. In de meeste gevallen kan de opvolging en/of nazorg hiervan gewoon bij onze kliniek worden verzorgd.
De specialist draagt op zijn beurt zorg voor de terugkoppeling waardoor wij volledig op de hoogte zijn van de diagnose, behandeling en adviezen.