Röntgen onderzoek

Het maken van röntgenfoto’s kan zowel nodig zijn in het geval van medische problemen, maar worden ook ingezet op basis van preventieve zorg. Bijvoorbeeld bij het inschatten van gezondheidsrisico’s van fokdieren. Hierbij kan gedacht worden aan HD-röntgenfoto’s (Heup Dysplasie) en ED- röntgenfoto’s (Elleboog Dysplasie).

In het geval van medische problemen kunnen röntgenfoto’s een belangrijke ondersteuning zijn bij de diagnostiek binnen de diergeneeskunde. Er zijn diverse situaties waarbij gedacht kan worden aan het inzetten van röntgenologie. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan;

  • Bewegingsproblemen
  • Verdenking van een ingeslikt vreemd voorwerp (corpus alienum)
  • Problemen gelegen in de borstholte (b.v. hartklachten en/of ademhalingsproblemen)
  • Problemen gelegen binnen de buikholte (b.v. maag-, lever- en / of darmproblemen)

Wij maken gebruik van een digitale röntgen zodat wij in het geval er een specialist geconsulteerd of ingeschakeld moet worden wij de röntgenfoto’s van uw huisdier direct door kunnen sturen.