Urine onderzoek

Urineonderzoek is een regelmatig gebruikte onderzoeksmethode en wordt ingezet als aanvullende diagnostiek bij bv. patiënten die worden verdacht van blaasproblemen, verminderde nierfunctie, of andere urinewegproblemen. De volgende zaken kunnen wij binnen onze kliniek voor uw huisdier onderzoeken;

Soortelijke gewicht

De waarde van het S.G. (soortelijk gewicht) vertelt iets over de mate waarin uw huisdier urine kan concentreren. De nieren spelen een belangrijke rol in het concentreren van de urine. Om deze reden kan het S.G. o.a. een indicatie geven over het functioneren van de nieren.

Chemische samenstelling

Deze test meet o.a. de aanwezigheid van bloed en eiwitten in de urine. Daarnaast meet het o.a. de pH waarde en het glucosegehalte van de urine. Deze waarden samen kunnen belangrijke aanwijzingen geven bij het vaststellen van bijvoorbeeld een blaasontsteking, vermindering van de nierfunctie en/of diabetes.

Urinepreparaat

Door een microscopisch preparaat te maken van het bezinksel uit de urine geeft dit een beeld welke cellen en/of stoffen zich in de urine bevinden.

Zo kunnen in een dergelijk preparaat mogelijk bloed- en/of ontstekingscellen aangetroffen worden. Daarnaast geeft een urinepreparaat ons de mogelijkheid de urine te onderzoeken op de aanwezigheid van blaasgruis. Bij blaasgruis kunt u denken aan b.v. struviet kristallen. Blaasgruis (kristallen) kunnen ontstaan in de urine door een combinatie van voeding, urine volume en de pH waarde. Blaasgruis kan diversen problemen veroorzaken hierbij moet u denken aan bv. blaasontsteking en verstopping van de urinewegen. Blaasgruis (kristallen) kan daarnaast ook een aanwijzing zijn voor blaasstenen.

Aanvullend Onderzoek

In een aantal gevallen zal aanvullend (laboratorium) onderzoek noodzakelijk zijn. In het geval wij deze onderzoeken niet zelf uit kunnen voeren, maken wij gebruik van een extern laboratorium. Afhankelijk van het type onderzoek zal de uitslag binnen enkele dagen bekend zijn waardoor wij u m.b.t. de behandeling van uw huisdier z.s.m. kunnen adviseren.