Bloed onderzoek

Bloedonderzoek word regelmatig ingezet als aanvullende diagnostiek in de diergeneeskunde. Omdat een bloedbeeld veel kan zeggen over de gezondheidsconditie van uw huisdier kan een bloedonderzoek ook op preventieve basis ingezet worden.

Binnen onze kliniek zijn wij in de gelegenheid een aantal bloedonderzoeken uit te voeren. Hierdoor zijn wij in staat op korte termijn de uitslagen te interpreteren en u m.b.t. de behandeling van uw uw huisdier te adviseren.

Voorbeelden van bloedonderzoeken die wij in onze kliniek kunnen uitvoeren zijn;

  • Leverwaarden
  • Nierwaarden
  • Glucose
  • Eiwitten
  • Ht
  • Bloedbeeld
  • Elektrolyten

Preanaesthetisch bloedonderzoek:

Doordat een bloedonderzoek een goede aanvullende indicatie is van de gezondheidsconditie van uw huisdier adviseren wij voorafgaande aan een operatie een dergelijk bloedonderzoek. Dit stelt ons nog beter in staat de gezondheid van uw dier te beoordelen en de narcose hierop aan te passen. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk preventieve maatregelen worden genomen om uw huisdier tijdens en na een narcose en/of operatieve ingreep te ondersteunen en begeleiden.

Controle bloedonderzoek:

Wanneer er bij uw huisdier een blijvende (chronische) medische aandoening is geconstateerd kan het van groot belang zijn deze conditie door o.a. bloedonderzoeken regelmatig te blijven monitoren. U kunt hierbij denken aan huisdieren met een verminderde nierfunctie, diabetes of schildklierproblemen. Maar ook bij de langdurige inzet van medicatie kan monitoring d.m.v. bloedonderzoek van levensbelang zijn.

Extern bloedonderzoek:

In een aantal gevallen zullen wij gebruik maken van een extern laboratorium. U kunt hierbij denken aan b.v. schildklieronderzoek, galzuren en bloeduitstrijkjes. Afhankelijk van het type onderzoek zal de uitslag binnen enkele dagen bekend zijn waardoor wij u en uw huisdier z.s.m. kunnen adviseren.