Diagnostiek

Onder diagnostiek vallen methoden en technieken bedoeld om een ziekte of probleem te kunnen vaststellen.

Binnen onze kliniek zijn wij in de gelegenheid u aanvullend op het consult een aantal diagnostische mogelijkheden aan te bieden. U kunt hierbij denken aan o.a.;

  • Bloedonderzoek
  • Urine onderzoek
  • Ontlasting onderzoek
  • Röntgenonderdoek
  • Exploratieve operaties

In een aantal specifieke gevallen is het noodzakelijk om aanvullende diagnostiek elders in te winnen. U kunt hierbij denken aan;

  • Extern laboratorium (voor bv. bloed- en/of weefsel onderzoek)
  • Echografieën
  • Doorverwijzing naar specialist (bv. orthopedie, ophtalmologie (oogheelkunde), oncologie (kanker) en specialistische operaties)

In ons navigatie menu kunt meer informatie over de desbetreffende diagnostiek vinden.