Endoparasieten

Met endoparasieten worden parasieten bedoeld die in het lichaam van de gastheer (uw huisdier) leven. De meest bekende endoparasieten zijn wormen, maar ook parasieten als giardia zien wij steeds vaker voorkomen in de kliniek.

Bestrijden van wormen

Een wormbesmetting van uw huisdier is niet alleen schadelijk voor uw huisdier, maar ook voor u als mens en met name voor kinderen.

Kinderen kunnen door contact met huisdieren besmet raken met één of meerdere wormen. Uit recent onderzoek blijkt dat besmetting met wormen een rol kan spelen bij het ontwikkelen van astma en een wormbesmetting kan het gezichtsvermogen verminderen. Ook al heeft u zelf geen kinderen, de kinderen in de buurt kunnen in aanraking komen met de uitwerpselen van uw huisdier.

Daarnaast kan een worminfectie zeer schadelijk zijn voor het huisdier zelf. Ernstige maag- / darmproblemen, chronische diarree en/of vermageren kan worden veroorzaakt door een (ernstige) wormbesmetting.
In het geval van een hartworm besmetting is de behandeling zeer moeizaam en heeft vaak de dood tot gevolg.

Het is dan ook belangrijk uw huisdieren preventief te behandelen tegen wormen.

In het geval van jonge dieren (< 1 jaar) wordt geadviseerd op 2 weken, 4 weken, 6 weken, 8 weken, 4 maanden, 6 maanden, 8 maanden, 10 maanden en 1 jaar leeftijd preventief te ontwormen.

In het geval van volwassen dieren wordt geadviseerd minimaal 4 x per jaar te ontwormen.

Er komen verschillende soorten wormen voor;

  • Spoelwormen
  • Lintwormen
  • Haakwormen
  • Zweepwormen
  • Hartwormen

Om deze wormen te bestrijden zijn tegenwoordig verschillende producten op de markt. In de meeste gevallen zal gekozen worden voor een éénmalig ontwormen d.m.v. tabletten. Wanneer tabletten moeilijk in te geven zijn bij uw huisdier kan gekozen worden voor het ontwormen per pipet of bijvoorbeeld in de vorm van een pasta.

Belangrijk is om na het ontwormen de ontlasting van uw huisdier zelf te controleren. In het geval er sprake is van een wormbesmetting is een herhalingskuur noodzakelijk.

Uiteraard is het ook mogelijk ontlasting onderzoek te doen om een eventuele wormbesmetting vast te stellen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze medewerkers.

Bestrijden van giardia

Giardia is een eencellige parasiet die voorkomt bij zoogdieren en dus ook bij de mens. De parasiet hecht zich d.m.v. tentakels aan het slijmvlies van de dunne darm. Hierdoor raakt de dunne darm beschadigd waardoor de opname van voedingsstoffen en het verteringsproces verstoord wordt. Door de verstoring in het verteringsproces ontstaat (chronische) diarree.

Bij het vermoeden van een giardia infectie (bv. bij aanhoudende diarree en/of gewichtsverlies ondanks normale eetlust) kan de diagnose bevestigd worden door het aantonen van de parasiet in de ontlasting.

Giardia is relatief makkelijk te behandelen d.m.v. een tabletten kuur. Ook is het nodig uw huisdieren te wassen om herbesmetting te voorkomen.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze medewerkers.