Voor fokkers door fokkers

Naast de reguliere eerstelijns diergeneeskunde heeft Dierenkliniek Oostgaarde ook een sterke binding met de rashonden fokkerij en rashonden tentoonstellingen. Deze binding komt voort uit het feit dat wij zelf al jarenlang (succesvol) Dalmatische Honden fokken onder de kennelnaam "Of Duke's Proud"
Naast het fokken van Dalmatische Honden, zijn wij regelmatig met onze honden te vinden op tentoonstellingen in zowel Nederland als in het buitenland. Daarnaast zijn wij ook verbonden aan onze rasvereniging (de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden) en functioneren we zo nu en dan als ring commissaris en/of schrijver op tentoonstellingen & clubmatches.

Daar wij zelf deel uit van de ″fokkers- en tentoonstellingswereld″, weten wij als geen ander de vragen en wensen uit de rashonden fokkerij te verbinden met de diergeneeskunde en zijn wij goed in staat u te adviseren of te ondersteunen bij b.v. de volgende zaken:

  • Loopsheid en dekkingen (ovulatie test)
  • Dracht begeleiding
  • Bevallingen en sectio
  • Nestbegeleiding
  • Reisadvies mbt tot pups (export) en volwassen honden

Daarnaast kunnen wij voor u o.a. de volgende gezondheidsonderzoeken bij honden, omdat wij vanuit onze eigen fokkerij weten hoe belangrijk deze onderzoeken zijn zullen wij hierin te grootst mogelijke moeite en zorg betrachten.

  • HD onderzoek
  • ED onderzoek
  • BAER-test

Uiteraard zijn er vele andere (gezondheids-) onderzoeken te noemen waar wij u mee van dienst kunnen zijn. Denk hierbij aan FeLV-FIP bij katten, Ziekte von Willebrand, Megaoesophagus, Factor 7 / 9, Lemon- of kleurbepaling etc. U kunt met al uw vragen terecht via telefoon nummer 010-2849999

Naast de (honden-) fokkerij is ook de tandheelkunde een aandachtsgebied binnen ons team. Dit betekend dat wij regelmatig uitgebreide nascholingen op het gebied van tandheelkunde volgen. Daarnaast beschikken over professionele apparatuur voor de behandeling van het gebit van de hond (en kat). U moet hierbij o.a. denken aan een dentale unit , maar ook aan digitale dentale röntgen apparatuur.
Concreet betekend dit bijvoorbeeld dat wij persisterende hoektanden of andere persisterende elementen bij jonge honden op een professionele wijze en indien nodig chirurgisch, kunnen verwijderen. Hierdoor wordt de kans op beschadiging van de volwassen elementen tot een absoluut minimum beperkt. Met behulp van onze digitale dentale röntgenapparatuur kunnen voor u onderzoeken of bij een pup die u bijvoorbeeld naar Duitsland wilt exporteren alle elementen aanwezig zijn.

Speciaal voor fokkers die een geregistreerde kennelnaam hebben bij de Raad van Beheer berekenen wij een vaste korting van 5%. Deze korting is geldig op vertoon van uw kennel registratie en niet geldig i.c.m. andere acties.