U vind ons nu ook op:

FacebookLogo


Veranderde invoereisen pups en kittens

Vanaf 29 december 2014 verandert een aantal regels over het reizen met huisdieren. Vanaf die datum wordt er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Dit is beter bestand tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren. De nieuwe paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL.

In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier worden meegegeven. Ook de rabiës vaccinatie stickers moeten met een speciale lamineer sticker worden afgeplakt door de dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier kunnen de identificatiegegevens en de rabiës vaccinatie gegevens niet worden veranderd.

Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-12-2014 hierin ingevuld, dan mag u dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het buitenland. Krijgt uw huisdier na 29-12 een paspoort en wilt u met het dier reizen, dan moet dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.

Oude paspoorten kunnen na 29-12 alleen nog gebruikt worden als boekje om inentingen in bij te houden, maar als ze pas na 29-12 zijn ingevuld met de identificatie van het dier dan zijn ze niet geldig als grensdocument! Dat het boekje niet geschikt is om mee te reizen moet dan ook duidelijk in het paspoort worden vermeld, bijvoorbeeld op de binnenkant van de kaft, en het uiterlijk van het boekje moet worden aangepast zodat het niet meer lijkt op een EU dierenpaspoort. Dat kan bijvoorbeeld worden gedaan door een sticker over de buitenzijde te plakken. Overigens komen er ook inentingsboekjes, dus als u niet met uw dier wilt reizen dan zijn die wellicht geschikter om de vaccinaties van uw dier in bij te laten houden.

Veranderde invoereisen

Zoals al eerder bekend werd gemaakt, is het bovendien na 29-12-2014 niet meer mogelijk om ongevaccineerde pups mee te nemen naar Nederland. Elke hond die ons land binnenkomt moet dan een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is pas 21 dagen daarna geldig. Dit betekent dat pups jonger dan 15 weken niet geïmporteerd mogen worden. Wilt u een pup van een buitenlandse fokker aanschaffen, dan moet u daar dus goede afspraken over maken omdat de pup langer dan gebruikelijk bij de fokker zal moeten verblijven!

Ook België verandert zijn invoereisen, net als in Nederland mogen daar vanaf 29-12 geen pups zonder geldige rabiës vaccinatie worden ingevoerd. Dat heeft gevolgen voor pups die van een Nederlandse fokker naar een Belgische eigenaar zullen gaan.

In een aantal andere EU landen was het meenemen van een pup zonder geldige rabiës vaccinatie al niet toegestaan, zoals in Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. U vindt de invoereisen van diverse landen op de website van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren:
www.licg.nl

(Overgenomen van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren)

Veranderingen wetgeving EU - paspoorten voor gezelschapsdieren

Door de groeiende zorgen over de internationale handel en het transport van gezelschapsdieren wordt de wetgeving EU - paspoorten per 29 december 2014 aangepast.

De belangrijkste veranderingen vanaf 29 december 2014 zijn:

  • Blanco EU-paspoorten voor gezelschapsdieren mogen door de uitgevende partijen alleen worden geleverd aan dierenartsen.
  • Paspoort-uitgevende partijen houden hier gedurende drie jaar een administratie van bij.
  • De dierenarts die dit nieuwe paspoort uitgeeft, moet gedurende drie jaar de administratie van de uitgifte bijhouden.
  • De nieuwe EU-paspoorten mogen door dierenartsen alleen verstrekt worden aan dieren die zijn geïdentificeerd.
  • Het onderdeel ‘Merking van het dier’ (waar onder andere het chipnummer vermeld staat) in het nieuwe EU-paspoort voor gezelschapsdieren zal na invullen moeten worden voorzien van een doorzichtige zelfklevende gelamineerde folie.
  • Alle stickers die belangrijke informatie geven (b.v. de rabiës vaccinatie) en bij verwijdering niet vanzelf stuk gaan moeten worden voorzien van een doorzichtige zelfklevende gelamineerde folie.

Chip en registratie verplicht voor honden


Waarom een verplichting?
In Nederland zijn veel mensen met honden bezig. Niet alleen de eigenaren, maar ook bijvoorbeeld fokkers en handelaren. Veel van deze mensen hebben het beste met de hond voor, maar soms gaat het helaas toch mis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de malafide hondenfokkerij en -handel. Daar vinden nog steeds veel misstanden plaats. Honden worden vaak niet gevaccineerd, worden te jong bij de moeder weggehaald, zijn slecht gesocialiseerd of zijn tijdens hun korte leven slecht behandeld. Daarnaast zijn er eigenaren die hun hond mishandelen of verwaarlozen.

Om dit soort praktijken beter aan te kunnen pakken heeft het ministerie van Economische Zaken besloten dat alle honden die er vanaf 1 april 2013 in Nederland bijkomen gechipt moeten zijn en dat de registratie van deze honden netjes bijgehouden moet worden. Zo kunnen de controlerende instanties bij misstanden beter ingrijpen, bijvoorbeeld door illegale handelaren op te sporen.

Wat houdt de verplichting in?
De chip- en registratieverplichting voor honden geldt vanaf 1 april 2013 en komt (in het kort) neer op het volgende:

Pups geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank worden geregistreerd.
Alle honden, ongeacht leeftijd, die vanaf 1 april 2013 worden geïmporteerd, moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Zij moeten al gechipt zijn om Nederland in te mogen (de registratieplicht geldt niet voor honden die korter dan 3 maanden in Nederland blijven, bijvoorbeeld voor vakantie).
Voor de rest van het leven van de hond moeten alle veranderingen in de geregistreerde gegevens aan de databank worden doorgegeven, zodat de informatie up-to-date blijft. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete.

Zie voor meer informatie:
www.licg.nl / www.chipjedier.nl / www.nvwa.nl